Αλάτι

Στην ομάδα αυτή ο εκπαιδευτής είχε την μικρότερη δυνατόν εμπλοκή και για λόγους επιλογής αλλά και για τεχνικούς λόγους. Η ομάδα στην αρχή δυσκολεύτηκε και αναλώθηκε σε συζητήσεις και σκέψεις. Η μόνη εμπλοκή του εκπαιδευτή ήταν να τους δείξει την λειτουργία των εργαλείων όπως του power point και youtube editor και αυτά μόνο εφόσον ζητούνταν από την ομάδα ως βοήθεια. Η ταινία που ακολουθεί δεν είναι επαγγελματική αλλά είναι πολύτιμη γιατί έδειξε στην ομάδα ότι μπορεί να συνεργαστεί, να διαφωνήσει, να συμβιβαστεί, να δουλέψει και να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη δουλειά.Ομάδα εργασίας: Άγγελος Τσακίρης Ραφαήλ Καλλιγαρίδης και Κωνσταντίνα Κάσσου

Αλάτι