Εγγραφές Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης και παραρτήματος Καλλονής έως 30 Ιουνίου 2017. Σχολείο  Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης ευέλικτο σχολείο ενηλίκων για απόκτηση απολυτήριου Γυμνασίου με διετή κύκλο σπουδών. Κάνω εγγραφή στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μυτιλήνης και Καλλονής τώρα για να βελτιώσω την κοινωνική μου θέση, για την επαγγελματική μου εξέλιξη, για να επεκτείνω τις γνώσεις μου σύμφωνα με τις ανάγκες μου. Περιβάλλον συνεργατικό, φιλικό, κατανόησης και συμπαράστασης.

Μην χάσεις την προθεσμία πάρε τηλέφωνο σήμερα στο 2251037401 ή έλα στο παλαιό Παρθεναγωγείο (Πιττακού 44)απογευματινές ώρες και εξασφάλισε μια θέση.

 Γιατί το ταξίδι της γνώσης δεν πρέπει να σταματά ποτέ.